detur facebook
Bestillings Telefon

815 22 815


Hverdager: Kl. 8:00-20:00

Lørdager og Søndager:

Kl. 09:00-18:00

IVF behandlinger

Behandling av infertilitet

IVF eller annen relevant gynekologisk behandling skjer på Anatolia Hospital. Om behandlingen skal være IVF (reagensrør befruktning) eller andre behandlingsmuligheter vil bli diskutert mellom deg og legen med hensyn til din tilstand. Legen er naturligvis til rådighet under hele forløpet. Behandlingsfasilitetene ligger i Antalya, Tyrkia.

Standardkvaliteten av medisinske ytelser

For å sikre deg den best mulige service arbeider legene på Anatolia Hospital alltid sammen din egen lege her hjemme. Dermed sikres det at du får den nødvendige sikkerhet, støtte, kontinuitet og pleie også under forberedelsen til behandlingen – især hvis denne inkluderer IVF. 

Din pleie og ditt velbefinnende

•  24 timers hjelp til rådighet 
•  Nyeste teknologiske utstyr og moderne fasiliteter 
•  Forespørsler besvares av flerspråklig personale 
•  Transport mellom hotell og sykehus kan arrangeres 


Kliniske applikasjoner

•  Den kliniske evaluering av kvinne og mann med hensyn til fertilitet
•  Tradisjonelle og aktuelle behandlingsmetoder innenfor ufruktbarhet: Oppsetning av egg (uttaging av egg), intrauterin inseminasjon (inokulasjon)
•  Kontrollert utvikling av egg i assistert reproduksjonsteknikk og oppfølgning
•  Anvendelse av mikroinjeksjon i den naturlige syklus
•  Oppsamling av egg i forbindelse med transvaginal ultralyddiagnostikk


Operative inngrep for diagnostisering og behandling av infertilitet

•  Kikkhullsundersøkelse – undersøkelse av  livmor 
•  Laparoskopi – undersøkelse av organer i underlivet, eggstokker, livmor og eggledere ved hjelp av en lukket, kirurgisk metode 


Metoder, som anvendes ved mannlig ufruktbarhet

•  Vurdering av sædkvalitet med hensyn til mengde, bevegelse og form. Undersøkelser av aktivitet og funksjon, undersøkelse av testikler, nedfrysning av sædceller.
•  Sædceller tatt ut fra testiklene ved kirurgisk inngrep (TESE)
•  Sædceller tatt ut fra testiklene ved kirurgisk inngrep ved mikroskopiinngrep (Micro-TESE)
•  Sædceller tatt ut fra testiklene (testikkelbiopsi) (TESA) 


Avanserte metoder

•  Dyrkning av livmorvev (livmor co-kultur)
•  Genetisk diagnose forut for graviditet (preimplantasjon genetisk diagnose)
•  Medisinfri test reagensrørbarn (IVM-In vitro Oocyst Maturation)
•  Utvelgelse av embryo med HLA-G antigen analyse
•  Nedfrysning av sædceller, embryo og ovarievev ved hurtig nedfrysningsmetode (vitrifikasjon) 


Genetisk diagnose

•  Konsultasjon med par, der har et barn med en genetisk feil, og som er blitt funnet bærer av den genetiske feilen.
•  Analyse av antall og form av kromosomer (periferisk karyotyp analyse)
•  Pre-implantasjon genetisk analyse (utvelgelse av sunne embryoer med genetiske test før oppsetning i abdomen, og inngrep med oppsetning av disse i abdomen - PGT)
•  HLA vevstype embryo med feil i et enkelt gen (talassemi, leukemi osv.)
•  Kromosomanalyse fra fostervannsundersøkelse, cordocentesis, dypereliggende materialer
•  Oppdagelse av flere, livstruende sykdommer så som talassemi, cystisk fibrose, seglcelle-anemi i fostertilstand.

Slik gjør du:

Medisinsk behandling og veiledning foregår hos Anatolia Hospital i Antalya. Du kan lese mer på sykehusets hjemmeside.
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt komme direkte i kontakt med en lege, før du treffer en beslutning eller forplikter deg til en behandling. Da alle er forskjellige, vurderes hver sak individuelt for at sikre den aller beste kvalitet og pris. 
Kontakt evt. Detur ang. reisearrangement på medicalholidays@detur.com.
Du kontakter Anatolia Hospital ved å fylle ut skjemaet under og klikke på send.

Navn
Etternavn
E-post
Mobiltelefon
Adresse
By
Beskjed