detur facebook
Bestillings Telefon

815 22 815


Hverdager: Kl. 8:00-20:00

Lørdager og Søndager:

Kl. 09:00-18:00

Alt om flyreisen

Forsinkelser/endringer/kanselleringer

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer. Begivenheter som bryllup og viktige møter bør ikke planlegges i nær tilslutning til reisens start eller avslutning.

På grunn av bestemmelser på flyplassene, har Detur sine representanter ikke adgang til transittområdene. De reisende må således forholde seg til informasjonen som gis av flyselskapet eller deres representanter.

Ved en eventuell forsinkelse/endring/kansellering benytter Detur SMS som kommunikasjonsmiddel for å formidle endret flytid/forsinkelse/kansellering. Detur tar ikke ansvar dersom den reisende eventuelt har sperret for mottak av slike varsler.

Verken Detur eller flyselskapet er erstatningsansvarlige dersom den reisende ikke kommer tidsnok til utreise, eller tilsluttningsfly ved hjemreise.

Videre kan det forekomme at Detur må endre flyselskap og flytype av årsaker som er utenfor vår kontroll. Vi er ikke forpliktet til å informere om slike forandringer.

Forsinkelser på utreisen

Om du har kjøpt en pakkereise og blir forsinket på utreisen, har du krav på kompensasjon om forsinkelsen er over 6 timer for reiser under 5 døgn, 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn, eller 12 timer for reiser over 8 døgn. Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt 8.2 f.V).

Dersom du har krav på kompensasjon utbetaler flyselskapet en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser.

Merk - ved kjøp av "kun flyreise" har du ikke krav på denne kompensasjon som gjelder for pakkereiser.

Forsinkelser på hjemreisen

Ved forsinket hjemkomst må den reisende selv vanligvis dekke eventuelle merkostnader om man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser, tapt feriedag, tapt arbeidsfortjeneste, mistede arrangement/ tilslutninger, utgifter til taxi og overnatting.

Dette er en sak for den reisendes forsikringsselskap.

Rettigheter i henhold til EU's rådsforordning

Ved forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer og mer (avhengig av om det er innenfor eller utenfor EU, samt flyavstand) har flypassasjerer følgende rettigheter i henhold til EU's rådsforordning 261/2004:

Måltider og forfriskninger. Obs – kun så lenge dette ikke forsinker flyet ytterligere. (Gjelder ikke for barn under 2 år).

2 telefonsamtaler, normalt maks 2 min., 2 faks eller sende 2 mail.

For alle flyvninger med avstand opp til 1500 km gjelder ovennevnte etter 2 timer.
For alle flyvninger innenfor EU med avstand som er mer enn 1500 km gjelder ovennevnte etter 3 timer.
For alle flyvninger utenfor EU med avstand som er mellom 1500-3500 km gjelder ovennevnte etter 3 timer.
For alle flyvninger utenfor EU med avstand som er mer enn 3500 km gjelder ovennevnte først etter 4 timer.

Kanselleringer

Deturs kanselleringsregler
De minimumsantall som gjelder for Deturs reiser er følgende:

-Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 85 % av antall seter på flyet må være solgt. Avlysning vil i så fall skje senest 30 dager før avreisedøgnet starter.

-40 reisende til reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.