detur facebook
Bestillings Telefon

815 22 815


Hverdager: Kl. 8:00-20:00

Lørdager og Søndager:

Kl. 09:00-18:00

Alt om flyreisen

Helbredstilstand

Reisende med et handikap eller en medisinsk tilstand må være i stand til å ta vare på seg selv, eller reise sammen med noen som kan yte nødvendig assistanse på reisen og i eventuelle nødssituasjoner. Gravide må ha med en legeattest på engelsk og forevise denne ved behov. Er det mindre enn 10 uker igjen til termin, skal legeattesten omfatte en erklæring om at du er i stand til å fly. Ved reiser til Tyrkia, kan ikke legeattesten være eldre enn 1 uke. Oppholder du deg lengre enn 1 uke kreves det at legeattesten fornyes på destinasjonen. Etter 32 uker aksepteres ikke gravide på fly.

Reisende som nylig har hatt en sykdom, gjennomgått en operasjon eller har andre helsesvekkende forhold som velger å delta på flyreisen, må forevise legeattest av ny dato som godkjenner den planlagte reisen. Vær oppmerksom på at Folketrygden kan nekte ytelser dersom man deltar mot legens anbefaling.