Detur facebook
Bestillings Telefon

815 22 815


support

Hverdager: Kl. 8:00-20:00

Lørdager og Søndager:

Kl. 09:00-18:00

Klager / Reklamasjoner

Deturs mål er at feil og mangler skal løses innen rimelig tid under deres ferieopphold. Det er derfor viktig at man straks må melde i fra til Deturs guider eller representanter på destinasjonen. På den måten har vi muligheten til å løse problemet mens du oppholder deg på feriestedet. Forutsetningen for å kreve et eventuelt prisavslag i ettertid, er at vi som turoperatør har fått muligheten til å rette opp eventuelle feil eller mangler under ditt ferieopphold. Selv om forholdene er tatt opp på destinasjonen må det likevel foreligge en skriftlig klage for at saken skal kunne behandles. En slik reklamasjon må være Detur i hende senest 1 måned etter hjemkomst. Alle saker som overstiger denne fristen mister retten til å kreve et prisavslag eller kompensasjon.

Kundeopplysninger
 • Etternavn
  :
 • Fornavn
  :
 • E-post
  :
 • Telefon
  :
 • Telefon arbeid/dagtid
  :
Opplysninger om reisen
 • Bestillingsnummer
  :
 • Reisemål
  :
 • Hotell
  :
 • Utereisedato
  : / /
Klage (redegjør for hendelsesforløpet)
Ble klagen tatt opp med reiselederne? Hvis ja, hvilken dato?
 • / /
Hvis klagen ble tatt opp på reisemålet, hva ble utbedret?