detur facebook
Bestillings Telefon

815 22 815


Hverdager: Kl. 8:00-20:00

Lørdager og Søndager:

Kl. 09:00-18:00

På reisemålet

Sykdom/ulykke og eventuell hjemreise

Detur kan ikke påta seg ansvaret for eventuell skade, sykdom, tyveri eller lignende i løpet av ferien. Detur gir den hjelp som er praktisk mulig på stedet og fungerer i slike tilfeller kun som informant eller formidler. Blir du syk er ikke Detur ansvarlig for behandlingen som blir gitt, da det vil være den reisendes forsikring som dekker eventuelle utgifter til lege, medisiner og eventuelt sykehusopphold. All tilretteleggelse skal skje i henhold til forsikringsselskapets vilkår og er en avtale mellom forsikringsselskapet og kunden. Forsikringsselskapets alarmsentral vil i de fleste tilfeller imidlertid yte øyeblikkelig økonomisk hjelp og stå for organisering av eventuell hjemtransport. Det er viktig at man tar vare på alle kvitteringer og nødvendig dokumentasjon dersom man skal få refundert sine utlegg av forsikringsselskapet.