Detur.no

Veien tilbake for reiselivsnæringen har vist seg lengre og vanskeligere enn forventet. Markedet for solferier er ikke i bedring som tidligere vurdert. Skyggen etter pandemien har egentlig ikke lettet, krigen i Ukraina har påvirket reiselysten og det har vært færre som ønsket, eller kunne, reise. Dette har gjort kundemassen tynnere og samtidig presset markedsprisene på reiser til et lavt nivå, også i høysesong. Driftskostnadene med økende og vanskelig å estimere kostnader for flydrivstoff har satt selskapet i en slik posisjon at ledelsen har sett seg nødt til å slå fast at det ikke lenger gir mening å fortsette innsatsen med omorganisering, rekapitalisering eller alternativt salg og dessverre må kunngjøre at Detur er tvunget til å begjære seg konkurs .

Angående refusjoner

For de reisende som får og har fått sine reiser kansellert, kan refusjon av betalt beløp, dersom de betalte med debet- eller kredittkort, gjøres ved å bestride beløpet med utstedende bank, som vanligvis er en kortere rute med raskest behandlingstid .

De kan også kreve refusjon fra reisegarantien via Kammarkollegiet i Sverige eller ved å sende inn sine krav til bostyrer og avvente sin prosess og behandlingstid, som vanligvis er lengre. Kammarkollegiet opplyser i dag på sine nettsider at de «har høy arbeidsmengde og saksbehandlingstiden er derfor lengre enn normalt, foreløpig ca. 4-6 måneder».

Bakgrunn

Detur ble overtatt av nye eiere i slutten av 2020 med visjonen om å sikre en lys fremtid for selskapet og dets ansatte. Arbeidet med å effektivisere driften og modernisere organisasjonen startet umiddelbart, og da pandemienes restriksjoner på reiser tok slutt, kunne selskapet gjenoppta driften og igjen levere rimelige solferier av høy kvalitet.

Med de vanskelighetene og utfordringene bransjen og selskapet står overfor, ble det tidligere besluttet å sette reisene på pause for resten av 2022, gjennomføre organisasjonsendringer og tilføre ny kapital, alternativt hente inn nye eiere med nødvendige forutsetninger, og gjenoppta driften i 2023. Dessverre bestemte selskaper bak debet- og kredittkort seg for å holde tilbake betalinger og siden betalingene til flertallet bestod av betalinger via nettopp den type betalingsmidler, har likviditetssituasjonen blitt akutt og fristen som kreves for de tiltakene som er planlagt for å sikre overlevelse har blitt erodert.

Å bli tvunget til å ta denne avgjørelsen har vært tungt og vanskelig, og vi beklager virkelig de problemer dette medfør. Ikke bare for kundene som har booket seg inn på en etterlengtet soltur, men også alle våre ansatte som har jobbet så hardt for Detur og som nå går en usikker fremtid i møte.

Detur